In vreugde wandelen

Efeze 5

18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, 19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, 20 en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. (Efeze 5:18-20)

Het lijkt wel of het ‘feesten’ van alle tijd is. De beschrijving die Paulus geeft zou nu ook nog steeds van toepassing kunnen zijn. Het schijnt dat het samen moet gaan met een overdosis alcohol en losbandigheid. Een gevoel van vrijheid en maar kunnen doen wat je wil.

Het is soms grappig om een discussie te horen die dit soort gedrag rechtvaardigt, natuurlijk wordt het dan omschreven als plezierdrinken en een beetje vrolijk zijn. Maar als we dan samen komen voor een activiteit in de kerk heeft het zo’n gedwongen sfeer. Waar is de vrolijkheid, waar is het plezier in de aanbidding naar God?

Hier hebben we een heel groot gevecht te voeren met het kwaad. Want dit is een enorme leugen. Er is zoveel meer vrijheid en vreugde in de aanbidding en het samenzijn van christenen. Waarom hebben we dan van die saaie samenkomsten waar we moeten zijn. Het is niet onze plicht maar het is ons leven als verloste christenen.

Wees niet vol van wijn die je leven kan controleren, maar wees vol van de Heilige Geest die je leven kan leiden naar het goede. En in de Geest mogen we profetisch elkaar bemoedigen, Gods woorden erkennen in liederen en Gods daden verhogen in lofprijzing. En hierdoor in eenheid met elkaar samenkomen in werkelijke vreugde doordat we weten dat we verlost zijn en in vrijheid mogen wandelen.

Er is vreugde in dankzegging. Er is vreugde in het weten dat de Vader van ons houdt. Er is vreugde in het samenzijn als christenen en in de eenheid door de Heilige Geest. Dit is werkelijk een voldaan leven. Afhankelijk van God in vrijheid met Hem wandelen en in dankzegging weten dat Hij het beste met ons voor heeft.

Dank U God en Vader. Dank U voor Uw liefde en trouw. Dank U dat wij mogen wandelen in Uw afhankelijkheid en vrijheid. U zij alle lof en eer.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.