Ontwaak

Efeze 5

14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. (Efeze 5:14)

Wat een prachtige zin. Het is als Jezus die daar afstapt op een rouwstoet en naar de draagbaar wandelt en zegt: ‘Sta op.’ De levendmakende woorden van Jezus wanneer Hij ons oproept om wakker te worden, om te gaan leven. Want als we dat doen zal Jezus over ons Zijn licht laten schijnen, alles zal openbaar worden, niet als een last maar als een bevrijding van alles wat ons vasthoudt in deze wereld.

Leef! Jezus roept het uit van af het kruis. Leef! Jezus roept het uit van Zijn troon waar Hij naar opgevaren is. Het is Gods verlangen dat we opstaan uit onze roes, dat we opstaan uit de dood van dit leven. Mensen het evangelie vertellen is hen laten opstaan uit de dood van dit leven.

Hier in India is het misschien duidelijker te zien. Mensen die slaafs de goden van hier naar daar verplaatsen hopend dat de goden hen goed gezind zullen zijn. Mensen die op zoek zijn naar geluk in hun miserabele omstandigheden en daarbij er niet voor schuwen een ander ongeluk toe te brengen. Hard werkend, maar nooit genoeg. Dit geldt voor rijken en armen.

Ze leven een dood leven, geen hoop, geen voldoening, altijd maar vechten voor de volgende dag. En Jezus is daar om te zeggen: ‘Sta op en leef.’ Ik neem de last van deze wereld van je af en ik geef je vrede en rust in de Vader. Sta op en leef ook voor onze maatschappij. Alleen wij moeten opstaan uit de dromen van onze maatschappij. Want wij leven een droom maar geen werkelijkheid, een dode droom die nooit uitkomt.

Sta op en leef. Blijf niet vastzitten aan de routine van het leven, maar sta op, doe wat. Laat het licht van Jezus in je leven schijnen. De duivel heeft ons doen geloven dat dit het leven is en het geloof een last is, maar het is andersom. Het leven zoals dat nu voor ons ligt is een last en in Jezus is de bevrijding, de verlossing van die dood.

Ontwaak uit de droom begin werkelijk te leven met Jezus. Je zult alles vanuit een ander perspectief zien en begrijpen dat een leven in deze wereld dood is.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.