Schijn

Efeze 5

11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. 13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. (Efeze 5:11-13)

Een ding is zeker wat we ook doen het komt allemaal naar boven, het komt allemaal in het licht. Niets zullen we verborgen kunnen houden. In onze tijd is de mens de hoogste verantwoordelijkheid geworden. Nederland is blij met het internationale gerechtshof in Den Haag. De wereld moet zich hier verantwoorden. Maar is men eigenlijk niet vergeten dat we aan Iemand anders uiteindelijk verantwoording moeten afleggen?

Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. 2 Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. 3 Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. (Lukas 12:1c-3)

Het hele idee van geheimhouding en verborgen handelen zal eens niet meer van toepassing zijn. Dat wat we alleen in onze slaapkamer doen, dat wat we samen stiekem stelen, het wordt allemaal openbaar. Het is alsof onze microfoon ons hele leven aanstaat en iedereen zal het kunnen horen.

Het licht van Jezus zal schijnen en de leugen zal openbaar worden. Het licht van Jezus zal laten zien hoe ons hart er werkelijk uitziet. Want hoe goed wij en de wereld ook over onszelf denken we zullen er achter komen dat we helemaal niet van die lieverdjes zijn. Daarom moeten we wegblijven van deze rommel en het licht van Jezus in ons leven laten schijnen.

Dat laatste is hetzelfde als ons leven beproeven. Want op het moment dat het licht van Jezus in ons leven schijnt zullen we ons leven zien voor wat het werkelijk is. Er zijn van die momenten dat we er achter komen dat onze motivatie helemaal niet zo was als we iedereen aan het vertellen waren. Zo zal het zijn als het licht in ons leven schijnt. Alles zal duidelijk worden en alles zal in het licht van het koninkrijk van God komen te staan.

Jezus heeft het over huichelaars, omdat ze met maskers op leven. De goede schijn die ze aan de wereld willen laten zien zal eens ook worden geopenbaard. Zo willen we toch niet leven? Laten we verlangen naar de waarheid en het licht in ons leven. En dit is een bewuste keuze die we moeten maken. Jezus schijnt in mijn leven met het licht van de waarheid.

 

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.