Kinderen van het licht

Efeze 5

8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht 9 – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – 10 en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. (Efeze 5:8-10)

Paulus redeneert vanuit logica, er is geen spelt tussen te krijgen. Zwart is zwart en wit is wit. Dit zijn niet echt de woorden die wij als mensen graag zouden willen horen. We willen niet dat iets of iemand ons leven bepaalt. En die keuze hebben we nog steeds, onze keuze vrijheid is ons niet weggenomen. Alleen die keuze is niet dat we wandelen als kinderen van de duisternis terwijl we licht zijn in de Heere.

Zoals ik in eerdere overdenkingen al heb uitgelegd heeft de komst van Jezus helemaal geen nut als we niet inzien dat de we voorheen duisternis waren. Dan heeft het nieuwe koninkrijk ook helemaal geen zin. Maar juist door die tegenstellingen wordt het duidelijk welke keuze we hebben, met God in openheid en puurheid wandelen of niet.

Wat mij zo bezig houdt is de kracht van de Heilige Geest. Ik heb er van gehoord, maar ik ben er niet mee opgegroeid. We werden gedoopt als baby’s in de naam van de Heilige Geest. We kregen onderwijs in de vruchten van de Heilige Geest, maar is er ook een actief leven met de Heilige Geest. Een leven waarin er werkelijk een samenwerking is in het zoeken naar wat God behaagt.

Elke keer heeft Paulus het over de Heilige Geest. Blijkbaar is deze kracht van God sterk in Zijn leven aanwezig. Blijkbaar is zijn relatie doordrongen met de Heilige Geest en ziet hij de praktische toepassing er van in ons leven.

We zijn kinderen van het licht en daarbij hoort een leven met de vruchten van de Heilige Geest. Het leven in het licht is het zoeken naar wat God behaagt. Samen met de Heilige Geest die ons letterlijk leidt kunnen we dagelijks zoeken naar een leven in het licht met Jezus. Heb God lief boven alles.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.