Beproef wat de Heere welbehaaglijk is

Efeze 5

10 en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. (Efeze 5:10)

Dit vers zegt precies hetzelfde als: ‘heb God lief boven alles.’ In een liefdesrelatie draait het er niet om wat wij er uit kunnen halen, het draait om wat wij er aan toe kunnen voegen. Hoe kunnen wij de ander behagen? In een relatie is het de vraag, hoe kunnen wij God behagen?

De wet die God aan Mozes had gegeven is door de tijd heen maar door weinig mensen begrepen. Volgens mij zijn er maar weinig mensen die met David psalm 119 werkelijk kunnen zingen. De lofzang op de wet die God heeft gegeven. Zolang we dat niet kunnen begrijpen zullen we ook niet begrijpen hoe we in een relatie met God kunnen staan.

Zolang we een strenge God voor ons hebben die op zoek is naar elke fout in ons leven zullen we nooit in de juiste relatie met Hem staan. Zoals een vader met een kind zo heeft Jezus ons ook geleerd om naar God toe te gaan als een kind. Een kind verlangt er naar als de vader trots is. Een kind wil de voldoening van een vader die achter hem/haar staat in het leven.

We moeten in een echte relatie met God staan. Een relatie die dagelijks wordt gevoed door contact en liefde. Een relatie waar men bewust is van elkaar. En God is altijd bewust van ons, Hij is altijd vol van liefde voor ons. God staat altijd klaar om te vergeven en ons in ons leven te helpen.

En wij mogen in ons leven ook altijd bezig zijn met de hemelse Vader. We mogen zoeken naar waar Hem behaagt. Niet uit een slaafse methode omdat God anders boos wordt, maar uit een liefdesrelatie waarin we Zijn kinderen willen zijn. Kinderen die lijken op hun Vader.

God behagen is geen last maar een lust voor echte christenen die God persoonlijk hebben leren kennen. Christenen die als kinderen hebben geleerd om te lijken op hun hemelse Vader.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.