Inhoudsloze woorden

Efeze 5

6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. 7 Wees dan hun metgezellen niet. (Efeze 5:6-7)

Eigenlijk zouden we allemaal theologie moeten studeren. Kennis bepaalt ons geloof. We kunnen in de ban worden gehouden door foute kennis. De Rooms Katholieke Kerk onderwees de mensen dat ze met een aflaat zichzelf de hemel in konden kopen. Deze kennis heeft grote gevolgen gehad voor vele mensen.

We kunnen blind zijn door onwetendheid. Daarom moeten we niet blindelings er op vertrouwen dat alles wat we horen juist is. Dit klinkt heel sceptisch, maar dit zeg ik om te laten zien dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben. We kunnen niet voor Gods troon staan en wijzen naar de dominee en hem de schuld geven.

Wij hebben allemaal de Geest van God ontvangen die ons onderwijst en leidt. Wij kunnen allemaal de waarheid weten als we werkelijk er naar verlangen van God. We moeten ons niet laten leiden door de laatste hype of nieuwste geestelijke activiteit. Paulus heeft het over inhoudsloze woorden. Woorden die niet meer draaien om het leven met God, maar die gaan over het zoeken naar een doel in onszelf.

Alles wat afleidt van de kern in God zijn inhoudsloze woorden. Ze hebben een ander doel dan het doel dat God voor ons leven heeft. En het gevaar is dat het ons maakt tot ongehoorzame kinderen. Kinderen die daardoor de toorn van God op hun leven hebben. Niet omdat God dat zo graag wil, maar omdat God ongehoorzaamheid niet kan toestaan in Zijn koninkrijk.

Paulus roept ons op om weg te blijven van deze inhoudsloze woorden. Woorden van de wereld. Blijf weg, laat je niet beïnvloeden door de woorden die Gods toorn over ons brengen. Neem je verantwoordelijkheid en zoek zelf naar de waarheid. Dit is geen oproep om weg te gaan uit je gemeente, dit is een oproep om zelf te zoeken naar Gods waarheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.