Waarom een nieuw koninkrijk?

Efeze 5

5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. (Efeze 5:5)

Hele scherpe woorden van Paulus. Het is eigenlijk om bang van te worden. Jezus heeft veel van deze zelfde woorden waarin een leven in deze wereld niet toegestaan kan worden in het koninkrijk van Christus en van God.

Mensen kunnen dit misschien heel kortzichtig vinden. Het clubjes denken wordt zeker in deze tijd niet echt geaccepteerd. Alles mondt toch uit in hetzelfde, elke religie komt uit bij hetzelfde doel. Onze opvoeding en ons handelen moet niet bepalen waar we bij horen. Iedereen heeft wat goeds in zichzelf en dat moeten we zien te vinden.

Maar waarom is Jezus dan toch strikt in Zijn eisen? Waarom kan Jezus niet wat coulanter zijn in Zijn toelatingsexamen? Ten eerste als dat zo zou moeten zijn, had het helemaal geen zin voor Jezus om naar de aarde te komen. Ten tweede waarom zou Jezus dan een nieuw koninkrijk beginnen?

Vers 5 heeft alleen zin als de wereld echt slecht is en er een andere oplossing moet komen. En als dat zo is heeft het geen zin om dat wat slecht is in deze wereld toe te laten in dat nieuwe koninkrijk. God is bewust iets nieuws begonnen, niet omdat er een hemel te vullen is, maar omdat het oude niet kan voldoen. Het oude leven kan niet in Gods aanwezigheid wonen.

In het nieuwe koninkrijk is geen plaats voor ontuchtplegers, onreine of hebzuchtige. Het nieuwe koninkrijk is voor die mensen die willen ontsnappen aan deze wereld. Ze willen niet langer onderdeel zijn van het kwaad en onrecht. En daarom is God dit nieuwe koninkrijk begonnen door het bloed van Jezus mogen we gereinigd worden van dit kwaad. En door Jezus mogen we als heilige in dit nieuwe koninkrijk ingaan.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.