Heiligen

Efeze 5

3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, 4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. (Efeze 5:3-4)

De scherpe tegenstelling tussen het volgen van God en elk ander leven wordt keer op keer benadrukt door Paulus. En dit is niet onnodig, het moet ons elke keer duidelijk zijn dat het verschil te groot is om te overbruggen. Daarom is Jezus gekomen om een nieuw koninkrijk te beginnen, een koninkrijk waar de heerlijkheid van God regeert.

Wij als heiligen moeten doordrenkt zijn van de kennis dat onreinheid of hebzucht absoluut niet in ons leven mogen voorkomen het is niet te rijmen met elkaar. Wij als heiligen hebben niet een reputatie op te houden in deze wereld, we hebben een positie in het koninkrijk van God te bewaren. Een positie van heilige kinderen van God die apart staan in Zijn aanwezigheid.

De voorbeelden van Paulus zijn tekenend voor het extreme verschil dat in ons leven moet gebeuren. Vers 4 laat de woorden van onze mond zien. Alles wat we op tv of radio horen, alles wat we in de wereld horen, hoeveel is dwaze praat, hoeveel is lichtzinnige taal? Het past niet bij ons heilig zijn, het past niet bij onze positie als kinderen van God.

En hier moeten wij van doordrongen zijn. Wij zijn heiligen, wij zijn kinderen van God. Niet langer leven wij in deze wereld. Ons hart is vol van dankbaarheid, onze mond vloeit over van deze dankbaarheid. Dit is geen moeilijk traject. Jezus heeft gezegd, dat we Zijn last op ons mogen nemen, want die is licht.

Wij moeten werkelijk ons leven veranderen, wij moeten werkelijk veranderen naar het denken dat we hebben ontvangen door de Heilige Geest. Waardig is God almachtig, waardig is Hij voor zo’n heerlijk evangelie. Wij die heiligen zijn, zo anders dan de wereld. Niet zodat de wereld zo speciaal van ons moet denken, maar omdat wij onze heiligheid mogen bewaren in Zijn aanwezigheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.