God navolgen

Efeze 5

1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeze 5:1-2)

Het grootste gebod is God liefhebben boven alles. Dat is niet omdat God zo veeleisend is, maar omdat de liefde die we hebben voor God bepaald hoe wij handelen. Door de lat van ons leven hoger te leggen dan onszelf kunnen we groeien in God. Door voor God te leven in liefde voor Hem kunnen wordt ons handelen bepaald door een hoger doel dan ons eigen egoïsme.

Paulus roept ons op om als kinderen van God Hem na te volgen, Hij moet ons doel zijn in het leven. Zoals een kind wil worden als zijn/haar vader of moeder, zo moet erin  ons een verlangen leven om te zijn als onze Schepper, onze Vader in de hemel. Het navolgen van God is niet een last maar een lust in ons leven. Een diep verlangen om te zijn zoals Hij is.

Zo heeft Jezus ook gewandeld hier op aarde, tot een aangename geur voor God. Het was voor mij een hele ontdekking om te begrijpen wat Jezus’ diepste motivatie was om hier op aarde te zijn. Het was niet om ons te redden van de hel, maar in de eerste plaats om God lief te hebben, te leven voor Zijn Vader.

Jezus heeft hier op aarde ons lief gehad zodat Hij tot een aangename geur voor de Vader mocht zijn. Zo mogen wij ook wandelen in liefde voor de mensen om ons heen. Ons leven opofferen voor de ander, niet om het opofferen zelf, maar om de liefde die we hebben voor de Vader in de hemel.

Laten we werkelijk Zijn kinderen zijn en Jezus volgen in hoe Hij hier op aarde gewandeld heeft. Jezus die de Vader lief heeft en daarom alles heeft opgeofferd voor ons om ook tot eer van de Vader te kunnen leven. Zo mogen wij ook een aangename geur zijn tot de Vader door een leven dat vol van liefde is. Een leven in navolging van Gods karakter in liefde tot de naaste.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.