Afleiding

Efeze 3

12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. 13 Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. (Efeze 3:10-11)

Wat betekent het om de moed te verliezen? Paulus schrijft aan deze gemeente dat ze niet de moed moeten verliezen omdat hij verdrukt wordt. De mensen zouden de waarde van het evangelie kunnen verliezen omdat het niet succesvol lijkt te zijn. Paulus wordt verdrukt en dat is niet zoals we succes in dit leven zien.

Als we in Nederland horen over mensen in verdrukking willen we daar graag wat aan doen. We vragen politici om druk te zetten op de lokale regering. We roepen om rechtvaardigheid tegenover christenen over de hele wereld. Maar dat is niet waar Paulus om vroeg, Paulus vroeg om een sterk vertrouwen te houden in God ondanks alle verdrukking.

Als we de moed verliezen is er geen kracht meer in ons om sterk te blijven te staan in het vertrouwen op God. We worden ontmoedigt om ons vertrouwen in Jezus praktisch te leven. We worden afgeleid van de kern om vrijmoedig te leven in geloof. We zijn niet meer vrij, maar gebonden door angst.

Omstandigheden moet ons geloof niet beïnvloeden. Zoals de verdrukking van Paulus het geloof van deze gemeente niet moest beïnvloeden zo moet het leven om ons heen ons geloof ook niet beïnvloeden. De huidige situatie in Nederland geeft veel redenen om water bij de wijn te doen van ons geloof. We moeten respect hebben, we moeten onze mond houden, we moeten vooral niet duidelijk aanwezig zijn. Hierdoor kunnen wij de moed verliezen.

Boven alles moeten wij blijven vertrouwen op God. Niets moet er boven ons geloof staan. Elke dag moeten we leven uit dit vertrouwen op God, onze liefde voor Hem. En zo gauw dit niet meer de realiteit is van elke dag hebben we de moed verloren. In alles moet de vruchten van ons geloven zichtbaar zijn.

Wij leven in de verdrukking, in een maatschappij waar we elk moment worden afgeleid. Op internet, op tv, op de weg, op het werk overal worden we afgeleid van ons geloof. Laten we niet de moed verliezen en ons er aan overgeven. Laten we sterk staan en blijven vasthouden aan ons vertrouwen op Jezus.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.