Uithangbord

Efeze 3

10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, 11 volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Efeze 3:10-11)

Dit vind ik zo’n mooie tekst, het laat zien dat God niet zonder ons wil kunnen. God heeft ons nodig zodat de hele schepping kan zien hoe vol wijsheid Hij is. Hoe kunnen we zien dat iemand een goede schilder is? Aan zijn werk. Zo wil God de schepping laten zien hoe goed Hij is, door Zijn werk in ons.

In Jezus heeft God alles geschapen, in Hem als de eerstgeborene van het nieuwe leven. En samen met Jezus zijn wij één lichaam geworden hier op aarde. Wij zijn het lichaam van Jezus, de kerk, de gemeente hier op aarde. En die gemeente gaat aan de overheden en de machten van de hemelse gewesten laten zien hoe veelvuldig de wijsheid van God is.

En hoe kunnen wij dat laten weten? Niet door woorden alleen. Een bekende uitspraak van Franciscus van Assisi is: ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.’ En daar zit zoveel waarheid in. Zoals het lovend praten over een schilder niets is vergeleken met het zien van zijn werk zo is het ook bij God. De hele schepping mag weten hoe goed en vol van wijsheid Hij is door ons Zijn werk.

De gemeente moet een uithangbord zijn een schilderij zijn zodat iedereen kan zien wat het werk van God doet met ons leven. En niet alleen hier op aarde, maar ook de geestelijke wereld moet zien dat God in ons woont en dat wij in geloof mogen groeien naar volmaaktheid.

Zoals ik in eerdere overdenkingen het al heb benadrukt, alleen zo kunnen we God werkelijk eren. Als we God Zijn werk in ons leven laten doen dan schijnen we als een licht in deze schepping, dan zijn we het zout voor de mensen om ons heen. En nu hoeven we niet met allemaal plannen te komen om dit werkelijkheid te laten worden, we moeten geloven dat God Zijn werk in ons wil doen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.