Burn-out

Efeze 3

7 waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, (Efeze 3:7-8)

Als we deze tekst leggen naast krantenberichten over een burn-out bij dominees of zendelingen dan gaat dat scheef. Er klopt dan iets niet. En ik zeg dit niet om deze mensen aan te vallen en nog verder in een burn-out te duwen, ik zeg dit omdat God heel iets anders belooft.

Paulus was zich daar bewust van, hij was geroepen door Jezus en Jezus heeft hem een hele speciale taak gegeven. Als Paulus deze taak persoonlijk had genomen dan had hij wel duizend keer een burn-out gekregen. Want dan had hij het als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gezien en dat is veel te zwaar.

Paulus was zich er zelfs van bewust dat hij de minste was om deze taak te dragen. Er was geen talent in hem, er was geen wil in hem dat God aantrok om deze taak aan hem te geven. Paulus was de allerminste voor deze taak en daarom was hij juist gekozen. God kiest het minste om Zijn werk te voleinden, zodat het Zijn heilige kracht is die wel moet werken.

Genade, is de sleutel. Genade die Paulus oppakt en niet kijkt naar wat hij allemaal niet kan, maar kijkt naar wat Zijn kracht door Paulus kan doen. En het enige wat Paulus hoeft te doen is te vertrouwen (geloven) dat God het werk zal doen. En daar kunnen we geen burn-out van krijgen, want het is Gods verantwoordelijkheid en niet die van ons.

Paulus was zich er van bewust dat hij het niet kon wezen die al dit werk deed. Het is Gods genadekracht die door hem werkt om het werk van God te doen. Genade die niet kijkt naar ons verleden, maar genade die kijkt van Gods kracht naar de toekomst.

Ik wil niet minderwaardig doen over een burn-out alsof het probleem niet zou bestaan. Uit ervaring weet ik dat het echt is, maar ook weet ik dat de enige oplossing Gods genadekracht is. Op het moment dat we niet langer kijken naar onze gaven en talenten, niet langer kijken naar wat wij bereiken, maar naar Gods kracht zoeken valt er een last van ons leven.

23 Werp uw zorg op de HEERE,
en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt. (Psalm 55:23)

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.