De taak

Efeze 2

1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, 3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; (Efeze 3:1-3)

De reden is dat ook de heidenen onderdeel zijn geworden van het plan van God. Paulus was een van de eerste die er op uitging om de heidenen ook dit evangelie te verkondigen. Misschien is dit voor ons niet meer zo van belang maar in die tijd was het een hele belangrijke stap.

Paulus noemt het een geheimenis, een openbaring van Gods hart dat niet eerder zo duidelijk was geopenbaard. God die er voor heeft gekozen om iedereen er bij te betrekken heeft er ook voor gekozen om Paulus daar een belangrijke sleutelrol in te geven. En Paulus is zich daar van bewust. Paulus een gevangene van Christus Jezus, die een taak heeft ontvangen om dit machtige evangelie aan iedereen te geven.

Soms kunnen we bepaalde bijbelse personen ophemelen. Zoals een Paulus die een belangrijke taak heeft gekregen van God. God heeft hem genade gegeven om het evangelie uit te dragen onder de heidenen. Het probleem is dat we kijken naar de taak en die vergelijken met ons werk. Maar Paulus heeft het heel duidelijk over de genade van God die hij heeft ontvangen om deze taak te doen.

Paulus is niet gekozen om deze taak te doen omdat hij de geschikte kandidaat was om dit werk te doen. Hij was verre van de geschikte kandidaat maar het is de uitdeling van Gods genade (kracht) die Paulus de kracht geeft om deze taak uit te voeren. God die hoop in ons heeft om Zijn werk te doen hier op aarde.

Gods genade is altijd genoeg om Zijn werk te doen. Het gaat niet om hoe groot de taak ook lijkt. Het gaat er om dat het Gods genade is die ons werk in ons doet. Het gaat er om dat we lege vaten zijn die Hij kan vullen met Zijn Geest.

Paulus heeft het over deze enorme taak waar hij voor geroepen is, niet om aan te geven hoe belangrijk is. Dat moeten wij dus ook niet doen. Paulus wil alleen maar laten zien hoe goed God is. Het is Gods genade die ons allemaal heeft geroepen, het is Gods genade die Paulus deze taak heeft gegeven. We zijn van Hem afhankelijk in alles.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.