Een onderdeel

Efeze 2

19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Efeze 2:19-22)

Vers 22 het eerste woord, ‘op’. Wij moeten doorgaan, zonder ons is de tempel niet compleet. Wij moeten onszelf als onderdeel van de tempel openstellen voor God om in te kunnen wonen. Dit doet mij realiseren hoeveel er moet gebeuren in dit leven. Zo vaak leven wij dit leven voor onszelf en hebben wij geen geestelijk doel, alleen een materialistisch doel.

39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, 40 daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. (Hebreeen 11:39-40)

In Hebreeen wordt het ook duidelijk verwoord, de mensen die ons zijn voorgegaan zijn niet volmaakt als wij niet ons werk doen. Ons doel is niet bij de pakken neerzitten, ons doel is onszelf onderdeel te maken van het groter doel dat God heeft. God wil een levende tempel vormen waar Hij samen met ons kan wonen.

Allen die er voor kiezen om in Jezus onderdeel te worden van Gods plan zullen een heilig onderdeel worden van die tempel. Niet een tempel gebouwd met stenen, maar een tempel gebouwd op Jezus als hoeksteen en ieder van ons als bouwmateriaal. Dat is ons doel, er wordt gebouwd.

Elk onderdeel is belangrijk, elk onderdeel heeft zijn plaats. Ieder van ons heeft een plaats in het koninkrijk van God uniek om samen met God te wandelen. Jezus stierf voor ons niet zodat we egoïstisch verder kunnen maar zodat wij kunnen leven voor Hem.

Elke keer als ik deze boodschap lees in de bijbel opent het een deur naar het hart van de Vader. Door het oude en het nieuwe testament heen is het Gods verlangen met ons te wonen. Altijd is God op zoek om in vrede te wandelen met mensen die op Hem vertrouwen. Dat is het doel van het kruis, dat is het doel van het evangelie. Laten we werkelijk geloven en ons leven als onderdeel van die heerlijke tempel maken. Niet alleen, maar met z’n allen, zodat iedereen tot zijn/haar volmaakt mag komen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.