Fundament

Efeze 2

19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Efeze 2:19-22)

Paulus schrijft dat het fundament van de heilige tempel bestaat uit de apostelen en profeten. Maar wat houdt dat precies in? Wat is hun taak geweest dat zij dragers zijn van ons als onderdeel van deze mooie tempel?

Ten eerste moeten we ons realiseren dat dit natuurlijk geen echt gebouw is. Het is beeldspraak om de relatie uit te kunnen leggen waar in we staan. Een gebouw wordt vanaf het fundament opgebouwd. Het fundament geeft de vorm van het gebouw weer, het fundament draagt de rest van het gebouw. Zo is onze relatie met de apostelen en profeten, zij hebben het fundament gelegd van de woning voor God.

In de eerste plaats staat of valt deze tempel met Jezus, Hij is de hoeksteen, in Hem is alles begonnen. Dit is belangrijk om te begrijpen, Jezus is niet zomaar een middel voor onze zonden, Jezus is de eerste hoeksteen om deze tempel vorm te geven. In de brief aan de Romeinen omschrijft Paulus het als de eerstgeborene van alle kinderen. Samen met Jezus (de hoeksteen) vormen wij de tempel.

De apostelen en de profeten hebben geleefd en gesproken over het doel dat Jezus heeft bereikt. En dat doel is een volk waar God kan wonen. En dat volk wordt gevormd door mensen die hun leven bouwen op het voorbeeld en de boodschap die Jezus, de apostelen en de profeten ons hebben gegeven. Daarom zijn zij het fundament, maar wij zijn net zoveel onderdeel van deze tempel. Wij hebben net zoveel nut om onderdeel van deze tempel te zijn.

Zij hebben het fundament gelegd en wij kunnen daarop door bouwen, zodat er een volk is waar God kan wonen. Een tempel die gebouwd is op liefde en waarheid, een tempel waar Gods heiligheid naar buiten komt. Laten we dan ook werkelijk bouwen op dat fundament. Laten we hen volgen, zoals Hebreeen 11 dat ons uitlegt. Zij zijn ons voorgegaan zodat wij tot ons recht komen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.