Woning van God

Efeze 2

19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Efeze 2:19-22)

Dit is zo’n mooi beeld dat Paulus hier schetst. Vooral vers 22 geeft de climax van dit beeld weer. Wij worden gevormd tot een tempel tot woning van God. Voor het volk Israël staat de tempel gelijk aan de woning van God. Dat is waar ze God konden ontmoeten, waar ze voor Zijn troon komen. Maar het beeld dat Paulus hier schetst is revolutionair, God wil in ons Zijn woning maken.

Ik heb in Nederland meerdere mensen ontmoet die een nieuwe vorm van new age aanhangen. In gesprek met deze mensen voel ik hoe dicht ze bij het geestelijke aspect van het christendom zijn, maar tegelijk hoe groot de leugen is waar ze aan vast zitten. Dat wat een groot deel van de kerk mist heeft de duivel gebruikt om mensen geestelijk bewust te maken met een namaak (wat echt werkt) geestelijke werkelijkheid.

Als mens zijn we geschapen met een geest, een geest waarmee we contact hebben met God. Er is een geestelijke wereld waar wij onderdeel van zijn, waar wij in leven. En de duivel gebruikt die wereld heel duidelijk om mensen af te leiden van God. Het wereldse geestelijke denken zoekt naar het goede in de mens, god schijnt in iedereen te wonen. Wij zijn allemaal een stukje van god een energie. En al die energie bij elkaar schijnt god te openbaren.

Hoe dicht ligt dit niet bij het werkelijke verlangen van God. Een eenheid hier op aarde, een vrede tussen mensen, waar God woont. Namaak is zo moeilijk van echt te onderscheiden. Juist voor deze mensen die er zo dicht bij zijn is het moeilijk om de werkelijk te zien. Ze ervaren een vervulling van een goddelijk verlangen maar het is namaak.

In ieder van ons is dit verlangen om met God te wandelen. Wij hebben dit geestelijke leven in ons waardoor er een eenheid met God en andere mensen kan worden ervaren. Niet ervaren om de ervaring, maar ervaren om de werkelijke eenheid van God in ons leven. God wil van ons (de kerk) een tempel maken waar Hij kan wonen, sta jij daar open voor?

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.