Eenheid

Efeze 2

14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Efeze 2:14-16)

De wet stond tussen de heidenen en de joden. Alleen de joden hadden de wet van God gekregen, Gods verlangen voor een heilig leven in de mens. Al lukte het de joden niet om zich aan de wet te houden, toch was dit de kracht van het verbond tussen God en hen. Dit maakte voor de joden een sterke scheiding tussen hen en de rest van de wereld, zij waren het volk van de belofte.

De heidenen (niet-joden) waren geen onderdeel van dit verbond. Voor de tijd van Jezus kon men onderdeel worden van het joodse geloof onder bepaalde voorwaarden. Natuurlijk hebben die voorwaarden met de wet te maken.

Jezus heeft ook dit probleem opgelost, God heeft er voor gekozen om ons ook te betrekken bij Zijn plan. Die vijandschap die er was tussen joden en heidenen is ongedaan gemaakt door het kruis. Want het kruis heeft de weg geopend voor iedereen om in Gods aanwezigheid te wonen

Ook hadden beiden (de joden en de heidenen) een probleem, men kon niet op de plek komen waar men eigenlijk zou willen wezen. De heiden lukte het simpelweg niet omdat er geen verbond was met God en de joden konden zich niet aan de wet houden. Het plan dat God had en nu door Jezus is uitgevoerd is tegelijk voor de joden en de heidenen. Jezus heeft in Zijn werk aan het kruis ons weer een volk gemaakt waardoor er niet langer onderscheid is maar eenheid.

Paulus wil ons wijzen op dit wonderbaarlijke plan van God in Zijn liefde. Hij wil iedereen betrekken in Zijn liefde, Hij wil iedereen de mogelijkheid geven om de vrede van het kruis te ontvangen. En daarom zijn wij een nieuw mens geworden in Jezus. De joden worden precies dezelfde nieuwe mens als de heidenen. Dank U God, U had het zonder mij kunnen doen, maar toch wilde U mij er ook bij hebben.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.