God geeft geloof

Efeze 2

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:8-10)

Het is Gods liefde en genade die naar ons toekomt ondanks dat wij het zo verpesten. Dit schrijf ik bewust in de tegenwoordige tijd, want elke dag maakt de wereld de keuze om God ongehoorzaam te zijn. Elke dag maakt de wereld bewust de keuze zich tegen God te keren en toch keert God Zich eenzijdig tot ons. En dat is nu Zijn genade, dat is Zijn liefde die tot ons komt, om ons van die ongehoorzaamheid te bevrijden.

En het enige wat wij kunnen doen is geloven. En nu moeten we ons er van bewust zijn dat geloof een werkwoord is, dat is belangrijk om deze zin te begrijpen. Want sommige mensen willen deze tekst zien alsof God een stukje geloof in ons hart stopt en zonder dat stukje schijnt het onmogelijk te zijn om te geloven.

Als we schilderen dan gebruiken we ons talent om prachtige schilderijen te maken. Als we aan een hardloop wedstrijd meedoen, dan zetten we alles op alles om te winnen. Maar het werkwoord geloven is een ander soort werkwoord, het is een afhankelijk werkwoord. Het heeft niets met talent of uithoudingsvermogen te maken, het is afhankelijk van een ander waar men in gelooft.

Net als het woord ‘wachten’, alles wat men doet is rusten op een plek wachtend op wie er gaat komen of wat er gaat gebeuren. Voor wachten heb je niet veel talent of doorzettingsvermogen nodig. Zo is het ook bij geloof, ‘wacht op de Heer en Zijne sterkte’.

Wij zijn uit God zalig geworden, geloof is geen werk het is simpel vertrouwen op Wie God is, Zijn liefde voor jou. Je hebt het niet verdient je hebt er niet voor gewerkt, het is simpel vertrouwen op alles wat God doet en wil doen in jouw leven. Zoals je jezelf kunt laten vallen in de armen van iemand anders, dan is de ander die al het werk doet, zo is het geloof, onszelf laten vallen in de genadige armen van onze Vader in de hemel.

De enige manier waarop God ons geloof schenkt is door Zichzelf aan ons te openbaren. Geloof is ons geschonken niet omdat God iets sprookjesachtig in ons hart legt maar omdat Hij zichzelf laat zien aan ons als de liefdevolle en genadige God die het beste met ons voor heeft. Alleen zo geeft God ons geloof en daar kunnen wij niets aan doen, alleen vertrouwen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.