Hoe wordt God verheerlijkt?

Efeze 2

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeze 2:4-7)

Verschillende keren in Efeze gebruikt Paulus de uitdrukking: ‘tot lof van Zijn heerlijkheid.’ Dit staat vaak in de context van wat God doet. Gods reddende kracht die ons bevrijdt, tot lof van Zijn heerlijkheid.

God aanbidden is bijzonder. Vele christenen weten wel dat aanbidding niet alleen zingen is of dansen voor Gods altaar. Aanbiddingsavonden zijn mooie momenten om de liefde die in ons elke dag leeft te uitten via zingen van Gods goedheid. Maar als onze aanbidding niet komt uit een leven dat voor God is dan is het leeg. Als we tegen iemand zeggen: ‘ik hou van jou’, maar we verbinden daar geen daden aan betekenen die woorden helemaal niets.

Daarom als we God willen aanbidden moet het meer zijn dan Zijn heerlijkheid bezingen, het moeten onze werken zijn die Hem verheerlijken. Onze wandel in ons leven zal Hem altijd meer verheerlijken dan de woorden die wij zingen. Door 1 minuut in Zijn aanwezigheid te wandelen wordt God meer verheerlijkt dan 1000 dagen van zingen tot Zijn eer.

Maar in Efeze leren we een nieuwe manier van God aanbidden. Want wat laat Paulus ons zien dat tot Gods eer is. Niet onze zang, niet onze daden, maar Gods heilige werken. Wanneer komt God werkelijk tot Zijn recht, op het moment dat Hij mag zijn wie Hij werkelijk is. God komt tot de volle heerlijkheid wanneer Zijn karakter, Zijn liefde, Zijn genade ten volle wordt geopenbaard.

Als we van God zingen, dan bezingen we Zijn karakter, Zijn daden van genade voor ons leven. En dat is het moment dat God ten volle wordt verheerlijkt. En voor ons om God te verheerlijken in ons leven betekent gewoon dat we God Zijn werk laten doen in ons leven. Alleen dan kunnen we God ten volle verheerlijken.

We kunnen wel zingen van Zijn goedheid, we kunnen wel proberen om zo goed mogelijk te leven, maar werkelijke aanbidding is alleen als we ons leven volledig openstellen om God Zichzelf te laten openbaren door Zijn werken aan ons persoonlijk. Dat is werkelijke aanbidding, volledig vertrouwen op Die genade en God Zijn werk laten doen in ons leven. En daaruit zullen onze goede werken tot Zijn eer voortvloeien. En van daaruit zullen wij zingen tot Zijn eer over alles wat Hij doet in ons  leven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.