Werken

Efeze 2

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:8-10)

Vers 9 en 10 lijken tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant zijn er geen werken aan de andere kant zijn er heel veel werken. Misschien zijn dit wel juist de verzen om die contradictie te begrijpen. Een ding is wel duidelijk als we een van de beide kanten teveel benadrukken krijgen we een scheefgroei in onze wandel met God.

Het benadrukken van vers 9 geeft een passief christelijk leven, we kunnen niets doen dus moeten we het maar uitzingen tot onze dood, we geloven toch. Vers 10 kan wetticisme opleveren, we leggen de nadruk op wat wel en niet kan. God heeft allerlei en daar moeten we ons aan houden.

We moeten beide werken in het juiste perspectief zien. Nee we kunnen onze zaligmaking niet verdienen door welke werken ook. We kunnen er alleen op vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft en daarom ons zalig wil maken. Er is niemand die kan zeggen dat hij/zij het verdient heeft. Maar die andere werken heeft te maken met het feit dat God het beste met ons voor heeft, het is een gevolg van Zijn genade en liefde.

Onder werken moeten we verstaan ons besluit met wat we met ons leven doen. Luieren op de bank is ook een werk, het niet actief bezig zijn met het geloof is ook een werk. God heeft werken voor ons voorbereid die het beste zijn voor ons leven. En dan hoeven we niet krampachtig te kijken naar zware werken, maar naar een leven waarin we onze zware lasten af mogen leggen en de last van Jezus mogen dragen.

God heeft een plan met ons leven en dat hoeven niet zo zwaar in te zien dat we gelijk allemaal onze biezen moeten pakken en het zendingsveld op moeten rennen. God heeft een plan van werken voor ons leven, waarin wij ten eerste tot Zijn eer beginnen te leven. Een leven dat verlost is van de leugen in vertrouwen op Hem en daarom in Zijn kracht werken mag doen die niet langer tot eer van de leugenaar is maar tot eer van onze Vader in de hemel.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.