Wie is God?

Efeze 2

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeze 2:4-7)

Weet je wie God is? Wat voor een karakter Hij heeft? Wat Zijn antwoord zou zijn als je Hem om iets zou vragen? Bij het lezen van deze brief aan de gemeente van Efeze wordt het meer en meer duidelijk dat het de bedoeling is dat we Hem kennen. Als we hier op aarde iemand kennen, weten we hoe diegene reageert in bepaalde situaties, dat komt omdat we die persoon al langer kennen dan vandaag.

Als we nu kijken naar de omschrijving die Paulus in deze verzen geeft dan gaat het hier duidelijk om Gods karakter. Een karakter die niet in een geloofsbelijdenis past, maar een karakter die wij moeten leren kennen door onze ervaring met God.

Waar haalt Paulus deze kennis vandaan? Dit is geen kennis uit boeken, dit is een kennen door samen te leven met God, dag in dag uit. Paulus wist zoveel voordat God Hem riep. Hij was een van de beste studenten die veel uit de Thora wist en toch kende hij God niet. Maar op het moment dat hij werd aangeraakt door de roep van Jezus, leerde hij Hem kennen zoals Hij werkelijk is.

Alle discussies die we kunnen hebben over religie hebben geen enkele waarde. De gedachte dat we na de dood wel weten wie gelijk heeft is een leugen. Want mensen die nu al aangeraakt worden door Gods genade en barmhartigheid hebben God nu al leren kennen. Als we zondag uit de samenkomst komen, moet de eerste vraag niet zijn of we de bijbel beter kennen, maar of we God beter hebben leren kennen.

Paulus heeft God als een genadige God leren kennen, een God van liefde. Hij weet diep van binnen dat het alleen maar genade is geweest dat God hem geroepen heeft. Paulus zag zichzelf als de grootste zondaar en wist daarom hoe groot de liefde van God is voor Hem.

Ken jij God persoonlijk? Doe jij er wat aan om God te leren kennen? Laat jij God toe in je leven om Zijn liefde te laten openbaren in jouw leven? Want dat is het doel van God, dat jij Hem leert kennen zoals Hij werkelijk is.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.