Enige hoop beide in het leven en sterven

Efeze 1

11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:11-12)

Alles in het christelijke leven vloeit voort uit slechts één daad van ons en de rest is het werk van God. Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat we er helemaal niets aan kunnen doen, het is allemaal genade. Maar geloof of hoop moet wel een werk zijn anders is het dood.  Alles wat wij hoeven te doen is onze hoop op Christus te vestigen.

De eerste vraag van de catechismus begint met de vraag wat onze enige hoop/troost is zowel in het leven als het sterven. Vanuit deze vraag kunnen we het woord ‘hoop’ op de juiste manier begrijpen. Hoop is namelijk niet het verlangen dat het zal gebeuren, hoop is een vertrouwen hebben op.

Vaak wordt het woord ‘hoop’ gebruikt in de afwachting of het misschien zal gebeuren. Maar in de bijbel wordt het woord ‘hoop’ nooit in deze context gebruikt. Wanneer wij ergens op hopen dan verlangen wij naar het antwoord uit die richting. En de eerste vraag van de catechismus vraagt ons wat onze enige hoop is in het leven en in het sterven.

Wanneer wij onze hoop op Christus stellen, hoeven wij niet te weten wat dat allemaal inhoudt. Wij hoeven de details van Gods redding niet te kennen, alles wat we moeten doen is onze hoop op Hem stellen. De hoop voor bevrijding, maar hoe dat gaat, dat is aan God. Alles begint met het feit dat wij voor alles in het leven en het sterven hopen op Christus.

En daar gaat het vaak al mis. Want is Jezus wel werkelijk de enige hoop in ons leven en sterven. De hoop voor na de dood is niet zo moeilijk, daar kunnen we toch niets aan veranderen. Maar de hoop voor dit leven? Bij problemen waar richten wij onze hoop op? Bij ziekte tot wie richten wij ons als eerste voor hulp? Willen wij werkelijk werken aan onze heiligheid, hopen wij werkelijk op Gods kracht voor de reiniging van ons leven?

Het begint bij werkelijk onze hoop op Jezus te stellen. Werkelijk te hopen op het werk van Jezus in ons leven. En dan mogen we er op vertrouwen dat alle beloften die Hij hier geeft werkelijkheid zullen worden in ons leven. Hoop op Jezus, zonder de uitkomst zelf te bedenken. Laat Jezus werkelijk je enige hoop zijn, voor je leven en sterven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.