Zouden zijn

Efeze 1

11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:11-12)

Wij zijn voorbestemd naar het voornemen van God. Enkele overdenkingen geleden heb ik over dit onderwerp geschreven, maar het is een terugkerend onderwerp. Dezelfde boodschap herhaalt zich, God had een voornemen met ons leven. Wij zijn voorbestemd voor een doel. En dat doel is in Jezus.

Enkele overdenkingen geleden heb ik ook geschreven over ‘tot lof van’. God doet Zijn werk tot lof van Zijn eer. En ook in vers 12 herhaalt Paulus deze boodschap, maar de beschrijving is net iets anders waardoor wij er nog sterker bij betrokken worden.

Aanbidding staat vaak gelijk aan een zangdienst. We prijzen God met onze mond we loven Hem met de woorden van de liederen. Maar het is zo makkelijk om te liegen tijdens het zingen van psalmen en andere geestelijke liederen. Want we zingen wel de mooie woorden dat God onze schuilplaats is, maar waar schuilen wij als een probleem hebben, werkelijk bij God?

God loven gebeurt door onze werken, als Gods kracht door ons werkt en wij er naar wandelen is het God die daardoor automatisch wordt geprezen. We kunnen een product wel prijzen, maar zolang het product niet wordt gebruikt komt het niet tot zijn recht, want daar was het voor gemaakt. Zolang we Gods plan voor ons leven niet toepassen of het cadeau van Gods genade niet openmaken zal God geen eer ontvangen.

‘opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn’, betekent dat ons leven is zoals de Vader het verlangt en dat ons leven Hem automatisch prijst. Als Gods goede verlangen voor ons leven tot werkelijkheid wordt gebracht in ons leven is dat tot Zijn lof. God wil niets liever dan dat Zijn hand in ons leven mag werken zodat duidelijk wordt wat Zijn verlangen is en wat Hij kan en wil doen in ons leven.

God heeft een voornemen met ons, om ons leven perfect aan te raken met Zijn kracht en liefde. Gods verlangen is dat het werkelijkheid wordt voor ons zodat het tot Zijn lof, dat Hij de erkenning krijgt voor het goede in ons leven.

We zouden gek zijn als we God niet alle ruimte zouden geven om Zijn verlangen in ons leven tot voleinding te brengen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.