Daily Archives: April 10, 2013

Apostel

Efeze 1 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Efeze 1:1) Deze brief komt zoals aan het begin staat van Paulus. Paulus een apostel … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Apostel