Jezus kwam om te verlossen

Efeze 1

11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:11-12)

Toen Jezus hier op aarde wandelde, was Hij niet zozeer bezig met een theologische uitleg van wat Hij kwam doen. Alles wat Jezus over het kruis heeft gesproken is dat Hij Zijn leven aflegt uit liefde voor ons. Alle theologie daarover komt bij de apostelen vandaan. Vooral Paulus beschrijft het werk van Jezus in detail.

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:18-19)

Dit zag Jezus als Zijn taak. De Geest van God was op Jezus om diegene te helpen die hulp nodig hebben. Voor de armen het goede nieuws, voor gebrokenen van hart genezing. Elk onderdeel van deze profetie uit Jesaja is een woord van verlossing voor diegene die het nodig heeft. Blinden die zullen zien, verslagenen van hart zullen vrijheid ontvangen.

Jezus kwam als de Zoon van God om Zichzelf aan te bieden als de redder, de Messias. Een ieder die hulp nodig heeft mag zich tot Hem keren en Jezus zal helpen. En daar hebben we geen theologie voor nodig. Alles wat we dan nodig hebben in ons leven is een probleem dat we niet zelf kunnen oplossen, een probleem waarin we naar Jezus gaan voor hulp.

Jezus wordt onze enige hoop, Jezus is dan onze enige troost waarop we vertrouwen. Hoe Hij ons zal helpen is misschien niet helemaal duidelijk, maar we hopen op Hem omdat we weten dat Hij ons zal helpen. En dat is alles wat we nodig hebben om christen te worden, hoop in Jezus voor ons leven van vandaag en voor de eeuwigheid. Hopen in Jezus dat Hij de Zoon van God is die ons verlost.

En als wij deze hoop hebben, zegt Paulus, dan zullen wij het hele pakket ontvangen. In eerste instantie zullen we ons tot Jezus richten omdat we een probleem hebben, omdat we verlangen naar verlossing. Maar als we ons vertrouwen eenmaal in Jezus hebben gelegd heeft God een nog groter plan voor ons leven dan we ons kunnen voorstellen.

God is goed. God heeft een plan voor ons leven. En alles wat wij daarvoor hoeven te doen is te hopen op Jezus in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas, 49 Efeze. Bookmark the permalink.