Voornemen

Efeze 1

10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:10-12)

Vanaf vers 3 heeft Paulus al meerdere keren benadrukt dat het Gods voornemen is, het is Zijn verlangen. Het hele plan van verlossing in Jezus is een plan dat God bedacht heeft voor de schepping van onze wereld. En als we de openbaring van dit plan leren begrijpen, begrijpen we tegelijk hoe groot Gods liefde is. God is gek over ons, Hij is jaloers over ons en wil er alles aan doen om ons in Christus bij Hem te brengen.

Maar het wordt nog gekker. Het plan van God is nog sterker doorweven met Zijn liefde. Na de dood van Jezus is Hij terug gegaan naar de Vader en de Vader heeft Hem op de troon gezet. De Vader heeft alles in de handen van Jezus gelegd, Jezus heeft alle autoriteit in hemel en aarde ontvangen. En het is Jezus in wie alles bij elkaar zal komen tot eer en heerlijkheid van de Vader.

En dat is niet het bijzondere, het bijzondere is dat wij met Jezus ook erfdeel zijn geworden. God heeft ons voorbestemd om in en met Jezus in dezelfde autoriteit te wandelen. En wij kennen onszelf te goed om onszelf die verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Maar God heeft in Zijn liefde er wel vertrouwen in. God heeft er goed over nagedacht en is er van overtuigd dat wij met Jezus erfgenamen mogen zijn.

Een ieder die God niet kan zien als een liefdevolle God die het beste met ons voor heeft kijkt de verkeerde kant op. Misschien is het niet de liefde die wij graag zouden zien. Maar als we goed kijken dan zien we een liefde waar diep over nagedacht is, een liefde die beter is dan al de liefde waar wij aan denken die we zouden willen ontvangen van God.

God wil ons oprichten uit ons wanhopige situatie en wil ons koninklijke priesters maken die samen met Jezus op de troon van God zitten. Die samen met Jezus erfgenamen zijn van Gods heerlijkheid. Er ligt een toekomst voor ons open, een eeuwige toekomst waar geen plek is voor ons succes in het werk of bedrijf. Een toekomst waarin wij erfgenamen zijn met Jezus van Gods heerlijkheid.

Wat een liefde. Dit is het plan van God en het is perfect. Aan ons de keuze om er in te stappen en er deel aan te worden. Dank U Vader voor Uw liefde.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.