Bijeen brengen

Efeze 1

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. (Efeze 1:7-10)

Elk woord beschrijft het hart van God. Paulus weet hoe God Zich geopenbaard heeft en woord voor woord druipt de blijdschap over deze God er van af. Als we net als Paulus door hebben dat we geen afstandelijke God hebben die de geschiedenis maar een beetje op zijn beloop laat gaan dan moet dat ons ook laten overweldigen door Zijn liefde.

20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Romeinen 8:20-21)

De wereld is een chaos geworden. Het zijn allemaal mensen die op zichzelf staan. Niemand leeft met God. Er is geen werkelijke verbroedering en liefde. Maar innerlijk zucht de wereld met verlangen naar deze liefde, naar de verlossing van de slavernij. En God heeft dat plan geopenbaard aan ons, hoe wij verlost kunnen worden.

En deze verlossing is dat God op het juiste moment alles weer in Christus bijeen gaat brengen. Jezus is de weg voorgegaan. Hij heeft autoriteit genomen in Zijn leven hier op aarde. Hij heeft het kwaad weerstaan, Hij heeft het perfecte leven in de liefde van de Vader bewandeld. En God wil ons een maken met Jezus zodat wij met Jezus de praktijk van het leven van Jezus ook zullen hebben.

Jezus is het ultieme voorbeeld, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. God weet dat alles perfectie is in Jezus. Zijn liefde is perfect in Jezus. En wij kunnen met Jezus meeliften in Zijn succes. Dat is Gods liefde en Zijn plan voor ons persoonlijk.

God wil ons als een hen haar kuikens weer verzamelen onder Zijn vleugels. En waar dat zonder Jezus onmogelijk zou zijn geweest, is de liefde van God nu geopenbaard in Jezus en is de weg open om ons weer bijeen te vergaren. In Jezus is de liefde van God persoonlijk geworden. Jezus stierf voor de hele wereld, maar in de eerste plaats voor jou.

This entry was posted in 45 Romeinen, 49 Efeze. Bookmark the permalink.