Het geheimenis van Zijn wil

Efeze 1

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. (Efeze 1:7-10)

God maakt er geen geheim van. God is een open boek voor een ieder die Hem wil kennen. Hij heeft Zijn genade in Jezus geopenbaard en die genade is volledig bereikbaar voor iedereen op deze aarde. Er is niets dat ons kan scheiden van Zijn liefde, alleen wij hebben de keuze om het wel of niet aan te nemen. Er is niets dat ons kan stoppen om God te leren kennen en Zijn verlangens, alleen wij hebben de keuze om het wel of niet te zoeken.

God had het voorgenomen, voordat wij ook maar bestonden had God dit plan al in Zijn hart. En stap voor stap ontvouwt Hij Zijn plan aan de wereld. Stap voor stap laat Hij ons de brandende liefde zien van Zijn hart die verlangt naar de verlossing van Zijn schepping. God heeft de verlossing aan ons geschonken, door het geheimenis te openbaren.

Vers 7 en 8 beschrijven de verlossing die God in Zijn plan heeft voorbereid. Vers 9 beschrijft dat deze verlossing gekomen is doordat Hij het heeft geopenbaard. De openbaring van Zijn verlossing is onze verlossing. God heeft het geheim van Zijn verlangen een lange tijd verborgen gehouden. Door de profeten heeft Hij verschillende keren hints gegeven, maar nu in Jezus is het hele plan door God geopenbaard en daardoor hebben wij onze verlossing ontvangen.

‘het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte’ – Het bloed van Jezus is de openbaring van Gods hart. Het werk van Jezus op aarde is de openbaring van de geheimenis van Gods plan. En als wij deze openbaring aannemen, nemen we de verlossing aan. Wij hoeven niet in onwetendheid te wandelen, wij hoeven niet een half evangelie aan te nemen. De hele waarheid ligt voor ons open om te ontvangen in ons hart en dat zal de verlossing van het bloed van Jezus kracht geven in ons leven.

Onwetendheid is een keuze. Als wij nominale christenen willen zijn, afhankelijk van wat de dominee preekt op zondag zal de verlossing van het bloed nooit zijn volheid vinden in ons leven. God wil aan een ieder van ons Zijn plan, Zijn geheimenis openbaren. En alleen als we deze openbaring in ons hart laten wonen, zullen we het bloed van Jezus werkelijk als verlossing in ons leven kunnen gebruiken.

De openbaring van Gods hart is de sleutel voor een werkelijke verlossing door het bloed van Jezus. Alleen als we werkelijk begrijpen door de Heilige Geest wat Gods verlangen is voor ons leven zullen we de vergeving van onze overtredingen werkelijk in overvloed kunnen ontvangen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.