Tot lof van

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:3-4)

In deze verzen kunnen we heel duidelijk het hart van God zien branden voor ons mensen. De motivatie van God wordt blootgelegd. Het is Gods wil die Hem aanzet tot deze zegeningen. God wil ons zegenen met hemelse zegeningen. God wil ons Zijn kinderen maken. God wil ons sterk maken in Hem dat we heilig en smetteloos mogen zijn. Het is Zijn verlangen.

Maar het gaat nog een stap verder, het is niet alleen Zijn wil, het is het welbehagen van Zijn wil. Dit doet me denken aan de schepping: ‘En God zag dat het goed was.’ Het is niet slechts een verlangen van God, het is een verlangen waarvan God weet dat het perfect is. Het is een verlangen dat alleen maar succes kan hebben.

Vers 6 gaat door en laat zien dat het niet alleen Gods goede wil is maar ook Gods verlangen om Zichzelf te openbaren. De zin: ‘tot lof van’, is niet omdat God verlangt naar mensen die tot Hem zingen, God verlangt er naar dat mensen Zijn goedheid zien in hun leven en erkennen dat Hij het is die deze goedheid laat schijnen. God wil dat de wereld Hem ziet zoals hij werkelijk is en dat durft te erkennen (tot lof).

16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matheus 5:16)

God verlangt er naar om Zijn goedheid werkelijkheid te laten worden in ons leven. God wil zo graag zien dat Zijn goedheid vrucht kan dragen in ons. En die vrucht is de heerlijkheid van Zijn genade die Hij ons heeft gegeven in Jezus Zijn Geliefde.

God zij alle lof en eer voor Zijn liefde en heerlijkheid die Hij in ons heeft geopenbaard door Jezus. Hij is waardig onze God te zijn. Hij is waardig dat wij deze heerlijkheid in ons leven werkelijkheid laten worden. Ontvang Zijn kracht zodat God alle eer en lof krijgt in ons leven. Ontvang Zijn gave opdat God wordt geopenbaard aan iedereen om ons heen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.