Zijn kind

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:3-4)

In Zijn perfecte goedheid heeft God ons Zijn perfecte zegeningen gegeven, zodat wij perfect mogen wandelen als Zijn kinderen in Zijn perfecte liefde. Het klinkt als een sprookje, maar het is werkelijkheid als wij Gods hand toelaten in ons leven.

Als het christen-zijn puur een religie voor ons is zal het ons niet boeien wat Gods verlangen is. We volgen de regels en hopen op een goede uitkomst. Maar als we in ons leven tot doel hebben dat we God persoonlijk leren kennen, willen we weten Wie Hij is en wat Zijn verlangen is. En dan zullen deze verzen gaan spreken tot ons hart. Dan leren we begrijpen waarom Paulus zo vol enthousiasme begint aan deze brief aan de Efeziërs.

Paulus heeft God leren kennen als een perfecte God met pure en goede motivaties voor ons leven. God is een gezegende God die alleen maar wil zegenen. God heeft tot verlangen dat wij in Zijn perfectie (heiligheid) mogen wandelen als Zijn kinderen. En dat is wat er uit deze verzen naar voren springt.

God is zo goed, is zo vol van verlangen al van voor de schepping. Hij wil samen met ons wandelen, Hij wil een persoonlijke God zijn die dicht bij ons mag komen. Hij wil samen in de perfecte liefde wandelen zodat Zijn goedheid en genade werkelijkheid wordt in ons leven.

We kunnen dagelijks met Hem wandelen als Zijn kinderen. We kunnen in Zijn kracht heilig en smetteloos wandelen voor Zijn troon. En dat alleen door geloof in Jezus Christus. Want Gods verlangen is werkelijkheid geworden in Jezus. Jezus is de enige weg waardoor wij zo kunnen wandelen als Zijn kinderen. In Jezus Christus mogen wij nu voor Gods troon zijn als Zijn kinderen in Zijn kracht. Jezus is meer dan de man die gekruisigd is aan kruis voor onze zonden, Jezus is de weg, de waarheid en het LEVEN voor de troon van God.

God is persoonlijk, God komt dichtbij een ieder die zijn/haar leven in dat van Jezus legt. Perfectie is geen eng psychologisch woord meer, het is de heiligheid van God die wij nu kunnen ontvangen in Jezus. Dank U Vader voor Uw diepe verlangen voor mijn leven. Dank U Vader voor Uw Zoon de Heere Jezus Christus, dat ik in Hem dicht bij U mag leven als Uw kind.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.