Uitverkoren, voorbestemd

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:3-4)

Uitverkoren is een geladen woord. In de meer traditionele kerken wordt dit woord gebruikt om aan te geven dat God bepaalt wie er Zijn kinderen zijn. In andere kerken lezen we er liever overheen. Maar de boodschap achter dit woord is er een van liefde.

Nu ligt de nadruk in deze zin niet op het woord ‘uitverkoren’ of het woord ‘voorbestemd’. Paulus legt de nadruk op de boodschap dat God ons heeft uitverkoren OM heilig en smetteloos te zijn. God heeft ons voorbestemd OM als Zijn kinderen aangenomen te worden.

In vers 5 lezen we dat we voorbestemd zijn overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. God heeft een verlangen, God heeft van voor de schepping een verlangen dat wij Zijn kinderen zijn. Van voor de schepping heeft God al in Zijn hoofd dat er een ‘ras’ zal zijn dat heilig en smetteloos voor Hem leeft zoals Hij is. Dit verlangen kwam niet pas toen Adam en Eva gezondigd hadden, dit verlangen was er voordat Hij ons geschapen had.

Hij heeft ons voorbestemd om te zijn zoals Hij is. En dat is de boodschap hier. Nergens heeft Paulus de nadruk gelegd op het woord uitverkoren, de nadruk ligt op het verlangen van Gods hart. Het is een boodschap van liefde.

Door het hele oude testament kunnen we het lezen, God verlangt naar een volk dat het Zijne is. Elk Bijbelboek spreekt van Gods verlangen om mensen te hebben waar Hij voor kan zorgen, die leven in afhankelijkheid van Hem. Dit is het verlangen van God al die tijd zodat wij nu heilig en smetteloos voor Hem mogen leven. Wij mogen Zijn kinderen zijn.

En weer is er de kracht van deze woorden, de kracht van Gods hart. Laten we deze boodschap tot ons doordringen. God heeft dit verlangen van voor de schepping. Dit is waarom we geroepen zijn, dit is waar God ons voor heeft voorbestemd. Gods diepe verlangen wat zelfs uitmondt in jaloezie over ons leven is in Jezus volmaakt geworden zodat wij mogen leven als Zijn kinderen.

Laten de woorden ‘uitverkoren’ en ‘voorbestemd’ ons niet afleiden van de werkelijke boodschap die God ons wil geven. Hij verlangt met een diep verlangen naar kinderen die van Hem zijn. En niet zodat wij een slaafs leven hebben, maar de vrijheid hebben om Zijn kinderen te zijn. Dit is waar Hij al die tijd aan heeft gedacht en zo mogen wij daarin leven heilig en smetteloos.

 

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.