Geestelijke zegeningen

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (Efeze 1:3-4)

We weten dat God goed is in alles wat Hij doet en wat Hij ons geeft. En in de overdenking van vandaag wil ik specifiek kijken naar wat God ons geeft. Want dat is waar Paulus ons heen wil brengen. Hij wil dat wij inzien hoe goed God is en de zegeningen die wij van God ontvangen. Paulus wil dat wij ons bewust zijn van de gave die God ons geeft.

En dat is niet zomaar een gave, het zijn de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten die wij hebben ontvangen. Bij zegeningen zouden we vooral kunnen denken aan materialistische zegeningen. Maar hier wordt duidelijk de zegeningen in verband gebracht met dat wat God ons geeft uit Zijn aanwezigheid. God raakt ons geestelijk leven aan met alle gaven die Hij ons kan geven uit Zijn hand.

In vers 4 wordt duidelijk wat deze geestelijke zegeningen moeten doen. Deze geestelijke zegeningen moeten er namelijk voor zorgen dat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn.

Al vanaf Genesis 1 is het duidelijk dat God een perfecte schepping wil. Hij verlangt er naar dat wij in perfectie wandelen in een schepping die perfect is. Hij wil dat wij vol van liefde leven met elkaar en met Hem. Jezus is gekomen om die weg weer open te maken, niet om de hemel zoveel mogelijk te kunnen bevolken ondanks onze zonden, maar om ons werkelijk heilig en smetteloos te laten zijn.

En in Jezus hebben wij die geestelijke gaven ontvangen om werkelijk aan Gods perfectie te kunnen voldoen. God verlangt zo diep naar die perfectie dat Hij Zijn hemelse zegeningen openstelt voor een ieder die aan Hem wil toebehoren. Die geestelijke zegeningen zijn Zijn kracht om heilig en smetteloos te kunnen wandelen.

God wil er alles aan doen om ons leven perfect te maken. In Gods goedheid heeft Hij ons overladen met Zijn Geestelijke kracht, om sterk te staan in deze wereld. En als wij ons bewust zijn van deze zegeningen, dan mogen we met Paulus erkennen, God is een gezegende God die met ons het beste voor heeft.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.