Eulogeitos

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (Efeze 1:3-4)

In vers 3 gebeurt er iets bijzonders. Daar staat het woord ‘gezegend’ drie maal, een keer als een bijvoeglijk naamwoord, een keer als een werkwoord en een keer als zelfstandig naamwoord. Het Griekse woord is in alle gevallen hetzelfde bronwoord: ‘eulogeitos’, maar het gebruik is verschillend. En dat maakt het bijzonder, want in het eerste geval is het God die gezegend is en in het tweede geval is het God die ons heeft gezegend in het derde geval is het product dat wij ontvangen een zegen.

De HSV heeft in dit geval ook alle woorden hetzelfde vertaald, maar er zijn andere vertalingen (vooral in het Engels) die de eerste vertalen met ‘prijzen’ en de andere twee vertalen met ‘gezegend’. Toch ben ik van mening dat de gevoelswaarde van het Griekse woord in alle gevallen hetzelfde moet zijn. Paulus gebruikt niet voor niets zo vlak na elkaar hetzelfde woord.

Het Griekse woord betekent: ‘goed spreken over’. Wanneer we zegenen, dan spreken we goed van of goedheid in een persoon of situatie. Het staat tegenover vervloeken. Het is meer dan erkennen dat God goed is (prijzen), het is onze goedkeuring van wat God aan het doen is en het is Gods goedheid die Hij in ons leven wil uitspreiden.

We moeten in deze ene zin deze twee dezelfde woorden combineren. Paulus wil hier zeggen, dat God zo goed is, Zijn motivaties zijn puur en heilig. God heeft het beste met Zijn schepping voor, daarom is God gezegend en daarom zegent Hij. God heeft in Zijn goedheid in Zijn heiligheid ons gezegend met alle geestelijke zegeningen.

Paulus wil zeggen: Wie God is, is goed. Wat God doet, is goed. Wat Hij geeft, is goed. We hebben te maken met een perfecte God, die perfect is in Zijn handelen en perfect is in wat Hij geeft.

Dit is de opening van de stormvloed aan waarheid die we over ons heen krijgen. En de hoeksteen van dit alles is dat we te maken hebben met de perfectie en heiligheid van God. Gods pure motivatie is goedheid, alles is voor het beste van ons als Zijn schepping. In alles en door alles is het doel van Gods persoon en handelen en gaven dat we er beter van worden, God is goed.

En dit is het waard om te overdenken. Want hoevelen van ons geloven dit werkelijk, dat God een perfect plan heeft voor ons leven? Jij als persoon mag je gezegend weten door God, want we hebben gezegende God die ons wil zegenen met hemelse zegeningen. Laat dit tot je doordringen en laat je geloof er op gebouwd zijn.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.