Een lange zin

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (Efeze 1:3-4)

Na de aanhef begint Paulus met een openbaring die in het Grieks één lange zin is. Het begint in vers 3 en eindigt in vers 14. Het is de langste zin in de bijbel. Deze zin zit vol met positionele waarheden. Dat betekent dat het onze positie openbaart, wie wij zijn als we Jezus hebben aangenomen in ons leven.

In het Grieks zit de zin vol met ‘in’ en ‘opdat’, het is een opeenstapeling van de vernieuwing van ons als persoon. De vernieuwing die al gedaan is IN Jezus en de vernieuwing die nog klaar ligt voor ons OPDAT wij in Jezus daar onderdeel van zullen zijn.

Voor een volwassen christen is deze ene zin een stroomvloed van waarheid die ons kracht geeft in geloof. Daar waar de duivel ons wil bombarderen met leugens zodat wij niet weten wie wij werkelijk zijn geeft dit vers ons een mitrailleur aan waarheid. Wij zijn kinderen van God, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, wij zijn uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn voor Hem. Alleen al deze enkele uitspraken geven ons de kracht om de leugen te overwinnen.

Paulus begint de brief met een stortbui aan openbaringen waarin wij vandaag de dag mogen leven. Het lijkt er op dat Paulus er zo naar verlangt om deze brief te schrijven dat hij het er uit gooit. Paulus zijn hart is vol van deze waarheid, deze openbaring en hij wil niets anders dan het ons meegeven. Hij kan niet stoppen, kan er geen punt achter zetten, hij kan alleen maar opschrijven wat er in zijn hart leeft.

En laten wij het zo ontvangen in de kracht van de Heilige Geest. Want deze woorden kunnen ook leeg zijn en een bron zijn voor valse theologie. Maar als wij ons hart openen zoals Paulus zijn hart heeft geopend, is deze zin een bron voor de groei in ons volwassen christelijk leven. Laten we verlangen naar het leven in Christus dat ons sterk maakt om ons te richten op onze positie in Hem.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.