Heilig en trouw

Efeze 1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Efeze 1:1)

Voor meer achtergrond bij dit bijbelvers is het goed om de vorige overdenking te lezen. De vertaling van het woord ‘gelovigen’ is namelijk beter vertaald als ‘zij die trouw zijn’.

Er worden hier twee kenmerken gegeven aan de christenen in Efeze, en indirect (eigenlijk direct) aan ons. Heiligen omdat ze wit zijn gewassen door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus heeft hen gereinigd van alle zonden en daardoor zijn ze (en wij) heiligen. Daarnaast worden ze erkend als de mensen die trouw zijn aan Jezus.

Als we de Nederlandse vertaling lezen zouden we kunnen denken dat Paulus het heeft over twee verschillende groepen. De heiligen en de gelovigen. Maar zoals gisteren duidelijk is geworden, is het woord ‘heiligen’ een woord waarin wij door geloof in Jezus rein zijn gemaakt van al onze zonden. Het is de praktijk van ons geestelijk leven waardoor wij letterlijk in gebed, vrijmoedig voor de troon van God mogen komen. Dit geldt dus voor elke christen.

Iedereen die werkelijk vertrouwt in het werk van Jezus is een heilige. Niet degene die door de paus is uitgeroepen tot heilige, maar iedereen die zich laat wassen door het bloed van Jezus is een heilige. Het is het werk van Jezus wij hoeven alleen maar te geloven, daar staat tegenover het woord ‘gelovigen’ of beter gezegd, de mensen die trouw blijven aan Jezus, dat is wel ons werk.

Paulus heeft het tegen mensen die vol van geloof weten dat ze geheiligd zijn en vol van geloof doorgaan in het vertrouwen op het werk van Jezus. Mensen die trouw blijven aan hun roeping, trouw blijven aan hun heilige natuur. Mensen die elke dag werk maken van hun christelijk leven.

Paulus heeft het tegen mensen die God volledig hebben toegelaten in hun leven en daar aan vast blijven houden. Mensen die hun vertrouwen in God niet laten bepalen door de omstandigheden, maar door hun geestelijke natuur. Heilig en trouw, de kern van een leven met Jezus.

 

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.