Introductie: Efeze

Efeze 1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Efeze 1:1)

Na de brief van Jakobus, wil ik de komende tijd een brief van Paulus bespreken. Een brief met een compleet andere context. In de Openbaring die Johannes kreeg richtte Jezus zich tot de gemeente van Efeze. Hij riep deze gemeente op om terug te gaan naar de eerste liefde die ze hadden voor Hem. Het was een gemeente die blijkbaar vol liefde was voor Jezus en daar naar handelde.

Deze brief van Paulus bevat om deze reden weinig correcties of aanmoedigingen om te veranderen van kwade praktijken. Het is eerder een brief die uitnodigt om de volgende stap in de groei van een christelijk leven te nemen. Deze brief is vol van de kracht van het evangelie zoals wij mogen leven vandaag de dag. Het gaat hier niet om de eerste stap van een gered leven, het gaat hier om het wandelen in de kracht van de Heilige Geest.

De hedendaagse christelijke cultuur is erg egoïstisch ingesteld. Ik geloof, ik ben gered en ik ga naar de hemel. De kerk is puur een bron van kennis en saamhorigheid. In deze tijd is deze brief aan de Efeziërs daarom een krachtige les voor de kerk. Paulus wil Efeze laten weten dat er nog zoveel meer te doen is, dan alleen gered zijn. Er ligt een heel plan van God voor ons klaar om aan deel te nemen in dit leven hier op aarde als kerk.

De komende tijd gaan we deze brief bespreken om te zoeken naar het plan van God voor ons leven in het lichaam van Christus. God heeft een plan met ons leven en dat heeft in de eerste plaats helemaal niets te maken zendingswerk of iets in die trend. In de eerste plaats is Gods plan dat wij een geestelijke plek hebben in het lichaam van Christus.

Efeze was een volwassen gemeente, die nog zoveel meer kon leren. En dat is het doel van Paulus met deze brief. Hij verlangt er naar dat ze niet alleen volwassen leven, maar ook in de geestelijke volheid leven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.