Dezelfde boodschap

Jakobus 4

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! (Jakobus 4:6-8)

De boodschap van de profeten waren veelal hetzelfde als wat Jakobus ons hier vertelt. De profeten riepen elke keer het volk Israel op om zich tot God te keren. En als het volk zich tot God keert dan zal God zich tot hen keren. En zo kunnen we dat elke keer lezen van Jesaja tot Maleachi.

Het is deze ‘methode’ die ons voor Gods troon kan brengen. En misschien klinkt het woord methode erg strak of zonder emotie, maar ik denk toch dat het het juiste woord is. God heeft voor ons een weg gebaand door het kruis van Jezus en er is maar een manier om dat kruis te omhelzen.

Het is deze keuze waar God op zit te wachten, Hij verwachtte het van Zijn volk Israel en nu verwacht Hij het van een ieder die voor Zijn troon wil leven. Het is de enige methode, maar wel een methode die vanuit ons hart moet komen. Er moet een verlangen zijn naar Gods hand in ons leven, er moet een verlangen zijn naar heiligheid in God.

Nu moeten we deze verzen niet zo interpreteren dat we eerst een goed karakter moeten hebben voordat we bij God kunnen zijn. De methode is niet onszelf heiligen en dan zal God ons accepteren. De methode is onszelf vernederen en erkennen dat we een groot probleem hebben waar we vanaf willen. De methode is bewust zijn van ons probleem en weten dat alleen God ons daarbij kan helpen.

Hoe ziet ons leven er uit, haten we de leugen, haten we de zonden in ons leven? Zien we dat we God nodig hebben om een nieuw leven te hebben waardoor we werkelijk met God kunnen wandelen. Gods belofte is altijd, dat als we naar Hem toegaan voor hulp, Hij ons altijd zal helpen.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.