Tot God naderen

Jakobus 4

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! (Jakobus 4:6-8)

Vers 7 en 8 zijn één van die vele bijbelteksten die voor mijn persoonlijke geloofsleven leidend zijn. Elke keer zijn het deze verzen die mij vertrouwen geven in God. Als wij werkelijk naar God gaan zal Hij Zich tot ons keren.

De kracht van deze verzen is dat we weten dat als we ons tot God richten dat het niet onbeantwoord blijft. Het geeft geloof om werkelijk deze verzen toe te passen in ons leven. Als we dichter naar God toekomen dan neemt God Zijn stappen om dichter bij ons te komen.

Als wij werkelijk Jakobus advies opvolgen zal ons leven veranderen. Wij moeten ons nederig opstellen naar God en erkennen dat we helemaal afhankelijk zijn van Hem. We moeten ons verzetten tegen de leugens in ons leven, vluchten van het kwaad. En we moeten toenadering zoeken tot God. Dit is het antwoord voor een leven dicht bij God.

Als je werkelijk dicht bij God wil zijn, dan heb je dat in eigen handen. God belooft dat als je tot Hem komt, Hij je niet in de kou laat staan, Hij zal altijd naar jou toe komen. Het zijn beloften van geloof, beloften waardoor we sterk kunnen staan in ons verlangen naar Gods hart.

Alle harde woorden van Jakobus zijn er om ons van onze trots af te helpen. Alles wat we denken zelf te kunnen doen, moeten we nederig naast ons neerleggen en diep verlangen naar Zijn hand in ons leven. Vlucht van het kwaad en ren naar de Vader en je leven zal werkelijk veranderen in heerlijkheid. Neem de harde woorden van Jakobus serieus en zoek naar het hart van God.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.