Afhankelijkheid

Jakobus 4

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! (Jakobus 4:6-8)

Strenge woorden met een liefdevolle boodschap. Het is als een kind terecht wijzen als het ondankbaar is voor een cadeau. Het kind moet dankbaar zijn voor wat hij/zij gekregen heeft. Een cadeau moeten we altijd nederig ontvangen, dan zien we werkelijk de waarde er van in.

God geeft genade, het is een cadeau voor hen die het nederig willen ontvangen. Hoogmoedigen kunnen het allemaal zelf wel en hebben God niet nodig. Zij zijn degene die de regels zelf willen bepalen. En God keert Zich tegen hen.

Maar de nederigen erkennen in hun nederige staat dat ze God boven alles nodig hebben. God wil hen juist helpen in Zijn liefde, om staande te blijven in deze wereld. Wij willen ook graag een cadeau geven waar iemand wat aan heeft. God wil hen helpen die Hem nodig hebben. Zij die nederig Zijn liefde willen ontvangen zal Hij overladen met genade.

Onze trots kan ons zo ver van God brengen, dat we tegen Hem op willen staan en denken zonder Hem te kunnen. Maar in die positie zal er onenigheid komen, zal er jaloezie zijn omdat we dan juist niet zullen hebben wat we zouden moeten hebben. We zullen nooit voldaan zijn in ons leven.

Verneder je voor God, laat Hem zien dat je Hem in alles nodig hebt. God wil je niet nederig maken zodat Hij trots kan zijn, Hij wil je nederig maken zodat je in perfecte afhankelijkheid van Hem leeft. Wees afhankelijk van Hem alleen.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.