Overspeler

Jakobus 4

4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? (Jakobus 4:4-5)

Als we vers 4 lezen kunnen we aardig geraakt zijn. Mensen die vrienden met de wereld willen zijn en toch ook God willen dienen worden overspelers genoemd. En dat is geen kleine aantijging. Een overspeler is iemand die in een relatie van vertrouwen leeft en dat vertrouwen schaadt door wat in die relatie hoort buiten de relatie te zoeken.

Als we de wereld liefhebben dan haten we God. Want alles wat we nodig hebben in dit leven kunnen we vinden in God, maar we zoeken het bij de vijand van God. We willen zeker geen haters van God genoemd worden, maar Jakobus heeft er geen andere woorden voor. Als we het zoeken in de wereld dan zeggen we eigenlijk dat we liever helemaal geen God willen.

(Nu is er een probleem met de vertaling van vers 5. Het schijnt dat dit vers erg moeilijk te vertalen is vanuit het Grieks en daarom is er een groot verschil tussen verschillende vertalingen. Het kan in negatief zin worden opgevat, dat de Geest van God niets te maken heeft met jaloezie.(HSV) Het kan positief worden opgevat dat de Geest jaloers is voor ons.(NBV) In beide gevallen gaat het om de Geest van God die in ons leeft en niets te maken wil hebben met de wereld.)

Als we vers 4 nu naast vers 5 leggen dan snappen we de boosheid van Jakobus beter. Als een vrouw merkt dat haar man vreemd gaat, dan is er een diepe woede die voortkomt uit pijn. Een woede waarin ze aan de ene kant diep verlangt naar het oude wat ze samen hadden en aan de andere kant de pijn van het breken. De pijn die we in vers 4 kunnen lezen, wordt duidelijk in het diepe verlangen van vers 5.

God heeft ons de Geest gegeven die in ons laat zien dat Hij alles van ons wil hebben. Zoals een echte relatie tussen een man en een vrouw om een complete eenheid gaat zo gaat onze relatie met God ook om alles of niets. De Geest die in ons leeft heeft een diep verlangen naar alles in ons, Hij neemt geen genoegen met een klein beetje en wil zeker niets te maken hebben met de jaloezie die in deze wereld leeft.

Vandaar dat Jakobus spreekt over overspel. We haten God als we onze relatie met Hem verbreken. De Geest die in ons woont kan daar niets mee te maken hebben. En in die zin spreekt de vertaling van de NBV veel sterker. De Geest die in ons woont leeft daar met vurig verlangen naar alles van ons. We moeten onze relatie met God niet op het spel zetten, de Geest die in ons woont verlangt vurig naar ons en daar moeten we antwoord aan geven. God verlangt naar jou, wees geen overspeler.

 

 

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.