Wijs en verstandig

Jakobus 3

13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. 14 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. (Jakobus 3:13-15)

Nu leven we in Nederland een vrij zelfstandig leven. Soms kennen we onze buren niet eens, want alles wat we nodig hebben, hebben we thuis. We hoeven geen water te halen bij de gezamenlijke waterput. We hoeven niet naar de dorpsoudste voor problemen, daar is de overheid en de gerechtelijke macht voor.

In de genoemde voorbeelden is de sociale controle veel sterker. Dat geeft ook dat de sociale status veel meer op straat ligt. Wie is wijs en verstandig onder u? Die vraag speelt sterk als het sociale leven zich op straat afspeelt.

Jakobus roept ons op om deze vraag niet met woorden te beantwoorden. Want dat is juist het probleem, met woorden kunnen we zoveel zijn. Wij kunnen het beeld dat mensen van ons hebben zo vormen dat men ons ziet als wijs en verstandig. Onze motivatie is niet zichtbaar in onze woorden. Maar als onze daden werkelijk wijs en verstandig zijn, dan weet men dat wij ook werkelijk de juiste motivatie hebben.

In de sterke sociale controle, moet men keihard liegen om zijn eigen status te behouden. Maar hoe zit dat in onze maatschappij? Wij hoeven niet meer zo hard te liegen omdat wij ons hebben afgezonderd van de sociale controle. Wij liegen op een andere manier. Wij verbergen wat men niet te weten moet komen en wij openbaren wat we graag willen dat mensen van ons ziet. En met de online maatschappij is dat erg makkelijk.

Maar voor beide voorbeelden is het belangrijk dat wij niet nadenken hoe wij de juiste status kunnen laten zien, wij moeten leren handelen op de juiste manier. Laten wij leven in wijsheid voor God. Eerlijk zijn tegenover mensen en een open boek zijn van Gods kracht in ons leven.

Want de valse motivatie komt niet van God, maar komt van de duivel. Valse motivatie kan altijd worden bedekt met de woorden van onze mond, maar nooit met de daden van onze leven. Laten we de daden van God voortbrengen in ons leven. Laten we bewust leven en onze motivatie eerlijk laten zijn om wijs en verstandig te leven.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.