Werken en geloof

Jakobus 2

17 Zo is ook het geloof als het een werken heeft, in zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. (Jakobus 2:17-19)

Deze waarheid is zo krachtig dat de demonen er zelfs van sidderen. God is één en er is geen andere God boven Hem. Het maakt deze stoere demonen angstig wanneer zij denken aan deze ene God.

Geloven betekent gewoon meer dan de kennis hebben over God. Wij moeten tenminste het geloof van de demonen overstijgen. Bewust zijn van het bestaan van deze ene God is niet genoeg.

En dat is waarom Jakobus deze brief heeft geschreven. De praktijk van het geloof is belangrijker dan de kennis van het geloof. Boeken lezen over de beklimming van de Mount Everest en er presentaties over houden staat in schril contrast met de ervaring van de werkelijke beklimming.

De werken van het geloof kunnen niet losstaan van het geloof en zo kan het geloof niet losstaan van de werken van het geloof. Zoals een appelboom wel appels moet produceren omdat het in zijn dna zit, zo moet ons geloof de werken van het geloof produceren. Het is een eenheid.

Sta er eens bij stil, wat betekent mijn geloof voor mijn leven? Ben ik iemand die hetzelfde geloof heeft als demonen? Heb ik alleen de kennis van een God die Jezus naar de aarde heeft gestuurd? Of is deze kennis gaan leven in ons hart en draagt zoete vruchten van werken in Jezus.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.