Geloven

Jakobus 2

14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het een werken heeft, in zichzelf dood. (Jakobus 2:14-17)

Ga niet zomaar voorbij aan deze tekst. Ook al is het een bekende tekst en misschien al vaak voorgekauwd het is een tekst die ons werkelijk geloof moet geven.

Geloof is niet hetzelfde als enthousiasme. We kunnen in een samenkomst aanwezig zijn en enthousiast worden over de boodschap die we horen. We zijn het er mee eens of het zet ons aan het denken, maar dat betekent nog niet dat het geloof werkelijk in ons vrucht is gaan dragen. Of onze enthousiasme werkelijk geloof zal worden zal blijken uit onze wandel.

Onze lofprijzing die wij met onze mond doen tijdens de kerkdienst of samenkomst is slechts een klein gedeelte van onze aanbidding. Het grootste gedeelte van onze aanbidding tot God gebeurd op straat of thuis of op ons werk. Als wij in de kerkdienst God erkennen als de Heer van ons leven, als wij Hem prijzen als de God die ons beschermt en voor ons zorgt, zal dat moeten blijken op het moment dat we in het leven staan. Is Jezus dan nog steeds de Heer van ons leven? Bepaalt Hij dan werkelijk hoe wij in het leven staan, want dat betekend Heer of Meester.

Geloof is een leven in vertrouwen op God. Elke stap die wij zetten in het leven, kunnen wij zetten met vertrouwen in Hem of in wantrouwen tot Hem. Als Geloof geen vrucht draagt zal het nooit werkelijk geloof zijn. Geloof is niet een mening hebben over een dogma, geloof is weten wat God van ons verlangt en hoe Hij er voor ons is. En als we die zekerheid hebben van Zijn liefde, zullen we in die liefde wandelen.

Geloof moet praktisch worden in ons leven. Niet slechts een klein onderdeel van ons leven, maar in elk onderdeel van ons leven. Wij moeten gedreven worden door ons vertrouwen op de God die voor ons zorgt. En uit dit vertrouwen werken wij uit Gods hart, thuis, op straat of op het werk.

Geloof is geen dogma, geloof is ons handelen in vertrouwen op de Vader.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.