Werken naar ons geloof

Jakobus 2

20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. (Jakobus 2:20-23)

Nu weten we allemaal dat geloof zonder werken dood is. Vers 20 is een vrij harde vraag, voor mensen die nog steeds zo koppig zijn om niet in te zien dat het geloof meer is dan theologie. Toch ben ik bang dat wij ook geloof hebben losgekoppeld van de werken. En de reden daarvoor is dat we niets kunnen doen voor onze zaligheid dan geloven.

Eén van de vernieuwingen van de reformatie was dit, dat wij niet door werken gered kunnen worden. Het is niet door wat wij doen, wat ons toegang geeft in het koninkrijk van God. Het is alles genade, God alleen die ondanks onze wanhopige staat naar ons toe kwam om ons uit dit moeras te trekken.

Dit is een grootse openbaring die ons heeft vrijgemaakt van de leugen over onze redding. En alles wat God dan van ons verlangt is ons geloof. En dat kan verwarrend werken. Want we willen zeker niet onze redding verdienen. Dus alles wat ook maar kan lijken op werk moeten we vergeten. Het enige wat we mogen doen is ons best.

Als we kijken naar de vrouw die naar alle dokters was geweest voor haar ziekte. Niemand kon haar genezen, daarom ging ze naar Jezus. En alles wat ze deed was Jezus aanraken in de drukte. Wie genas haar? Jezus. Alles wat nodig was, was haar geloof. Dat geloof bracht haar tot deze daad, waarin ze in haar nood naar Jezus ging en Zijn kleding aanraakte. Zonder de daad was er geen geloof en zonder het geloof zou ze dit niet gedaan hebben.

Abraham vertrouwde werkelijk op God en daarom handelde hij naar zijn geloof. God voorziet, God werkt in Zijn liefde en als we dat werkelijk geloven handelen wij daar naar, niet om het te verdienen maar omdat het vertrouwen op God werkelijk in ons leeft.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.