De hele wet

Jakobus 2

8 Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.9 Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. 10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 11 Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. 12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. (Jakobus 2:8-13)

Sommige mensen hebben het niet zo op de wet. Het is een verzameling van geboden en verboden. Het beperkt ons in onze vrijheid en toch beschrijft Jakobus het als de wet van de vrijheid.

Nadat Jakobus duidelijk heeft gemaakt dat we geen onderscheid moeten maken tussen rijken en armen, wil hij duidelijk maken dat dit ook echt in de wet is. En als we in een ding in de wet buiten ons boekje gaan dan overtreden we de hele wet. God verlangt van ons dat wij niet stelen, maar Hij verlangt ook van ons dat wij iedereen gelijk behandelen. Het zijn alle twee Zijn verlangens.

Buiten de wet gaan betekent God pijn doen, Hem niet gehoorzamen in Zijn verlangens. En Zijn verlangens zijn perfect, heilig en vol van liefde. En zo kunnen we geen onderscheid maken tussen zonden, in alles wat we verkeerd doen gaan we tegen het hart van God in. We kunnen onze daden nooit goed praten door er niet zo zwaar aan te tillen.

De wet van de vrijheid is geen last, maar een lust voor een ieder die God wil liefhebben. Als wij er voor kiezen om God echt lief te hebben is de wet een vrijheid waar binnen wij kunnen leven in die liefde van de Vader.

We zijn vrij en niet langer onder de wet, maar dat betekent niet dat we wetteloos mogen zijn. We moeten leven als mensen die onder de wet van vrijheid zijn. We moeten wandelen naar de liefde van God die Hij heeft geopenbaard in Jezus. De God van het oude testament is niet veranderd door het werk van Jezus. Hij is dezelfde God die nog steeds geen zonden kan accepteren, alleen vergeven door het bloed van Jezus.

Als wij Jezus gebruiken om door te gaan met zondigen, zullen wij op die manier worden geoordeeld. Maar als wij werkelijk in Jezus verlost worden van die zonden zullen wij worden geoordeeld door het barmhartige hart van de Vader.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.