Een bloem die vergaat

Jakobus 1

9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, 10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. 11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. (Jakobus 1:9-11)

Ik kan me zo voorstellen dat dit niet een populair gedeelte is om te lezen. Maar durven we dit nu werkelijk te accepteren als waarheid. Want de wereld is het tegenovergestelde. We voelen ons schuldig over mensen in armoede, maar in werkelijkheid zijn zij degene in de beste positie.

Rijkdom is leeg. Het is net als een bloem die alleen schoonheid uitstraalt, maar dat is dan ook alles waar het uit bestaat. Rijkdom is een valse vorm van zekerheid en heeft niets te maken met innerlijke schoonheid. De schoonheid die wordt gekweekt door afhankelijkheid van God. De schoonheid die bestaat uit geduld en afhankelijkheid.

Maar in onze rijkdom willen we hier niet aan denken. De gedachte is eerder dat wij een bevoorrechte positie hebben in ons leven in Nederland. Wij hebben het voor elkaar, wij kunnen alles krijgen wat we willen hebben, wij hebben de vrijheid in onze keuzes. Maar het is allemaal show.

Want mensen in hun nederige positie, hebben niets te verliezen, maar zoveel te winnen. Ze kunnen een karakter vormen, ze kunnen een leven hebben waarin ze door God worden beschermd en geleid. Want dat zijn de beloften die worden beschreven in de psalmen. God kijkt om naar de nooddruftige, God kijkt om naar de wezen en de weduwen. God komt op voor mensen in deze nederige situatie.

Durven wij dit te accepteren voor ons leven? Durven wij de rijkdom die wij hebben te zien als een bloem die weer verdort? Het leven draait niet om geld, het leven draait niet om het vergaren van zoveel mogelijk materiële dingen in ons leven. Het leven draait om het zoeken naar het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en God zal al het andere aan ons geven.

Waar werk jij aan? Aan dat ene miljoen die je wil verzamelen of aan je leven in Gods koninkrijk?

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.