Wijsheid zonder verwijt

Jakobus 1

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. (Jakobus 1:5-6)

Gisteren heb ik deze verzen ook al besproken, maar vandaag wil ik er nog dieper op ingaan. En dan vooral op de woorden ‘geen verwijten maakt’. Deze woorden geven Gods karakter zo scherp neer. God is een God die niet graag wil terugkomen op al de fouten en zonden die wij hebben begaan.

Onze ouders hebben ons misschien wel eens gewaarschuwd voor bepaalde misstappen die we zouden kunnen begaan. En uiteindelijk hebben we toch dat gedaan waar ze ons voor hebben gewaarschuwd. En op het moment dat wij ons dat realiseren en niet meer weten hoe we ons uit deze puinhoop kunnen redden gaan we terug naar onze ouders om wijsheid.

Nu zijn er sommige ouders die dan graag even willen benadrukken hoe stom de fout was. Ze willen hun gelijk halen over alle waarschuwingen die ze hebben gedaan. Dan is er het moment dat ze wel wijsheid willen geven maar samen met allerlei verwijten.

God is niet zo. Zo gauw wij ons tot God keren voor wijsheid, erkennen we dat we stom zijn geweest, anders zouden we waarschijnlijk niet naar God zijn gegaan voor wijsheid. En God ziet dat hart en vergeet al die stommiteiten en richt zich op Zijn wijsheid. Want die wijsheid is op de toekomst gericht, gericht op een geestelijke groei.

Vers 6 wil ons geloof geven, om hier op te vertrouwen. We zullen niet zo snel terug gaan naar onze ouders als we weten dat we toch de volle laag krijgen. Maar als wij er op vertrouwen dat God ons wil helpen en wijsheid wil geven zodat we niet langer in onze eigen stommiteit doorgaan, voelen we ons vrij om voor Zijn troon te komen.

Dank U Vader dat U ons wil helpen ons leven op de rails te krijgen. Het gaat U niet om Uw gelijk het gaat U om ons welzijn, zodat wij leven in Uw wijsheid. Dank U.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.