Gewoon vragen

Jakobus 1

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. (Jakobus 1:5-6)

Als we vers 6 lezen zouden we bang kunnen worden. Wat als ik nu niet met geloof bid, dan wordt mijn gebed nooit beantwoord. Het lijkt wel of deze opmerking van Jakobus eerder verlammend werkt dan dat het ons bemoedigt om ons tot God te richten.

Natuurlijk was dat niet Jakobus zijn bedoeling, alles wat Jakobus wil is dat wij op de juiste manier ons tot God richten. En daarom moeten we deze verzen ook zo lezen. Want Jakobus wil juist een karakter trek van God openbaren waar wij op kunnen vertrouwen.

Als onze wijsheid tekortschiet, dan betekent het dat we het gewoon even niet meer weten. We weten niet waar we het zoeken moeten en we moeten op anderen vertrouwen voor inzicht. Maar Jakobus adviseert ons om juist dit inzicht van God te verlangen. In alle problemen, in alle minder fijne omstandigheden die ons onze vreugde willen ontnemen moeten we juist de wijsheid van God verlangen.

Want God wil juist Zijn wijsheid met ons delen. God is geen God die graag verwijten wil maken over onze stommiteiten. Hij wil niet de vinger leggen op onze fouten, Hij wil juist wijsheid geven om uit die stommiteiten te komen. God is de eerste die ons wil vergeven en ons uit elke onmogelijke put wil trekken.

En daar moeten wij op vertrouwen, op deze God moeten wij hopen. Wij moeten ons beeld van de eeuwige genadige God niet laten verblinden door omstandigheden of verkeerde denkbeelden. Want dat is twijfelen aan onze God die ons graag wil helpen als wij naar Hem uitroepen, in elke situatie.

Ik merk bij mensen om mij heen dat als zij zich op een pad begeven dat van God afleidt, ze moeite hebben om terug te komen. Ze voelen zich schuldig voor wat ze hebben misdaan, en zien niet hoe ze kunnen terugkomen en ze dwalen steeds verder af. Maar juist dan mogen we van Jakobus weten, dat God niet zoals mensen graag wil verwijten, maar wil vergeven als wij bij Hem komen. En Hij zal ons dan helpen met Zijn wijsheid. Daar hoeven we niet over te twijfelen, ga maar gewoon naar Hem toe.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.