Vergeven en verlost

1 Johannes 1

8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Johannes 1:8-10)

Wat gebeurd er als wij eerlijk erkennen dat we in de duisternis leven? We hebben al geconcludeerd dat de enige manier om deze tekst te lezen is dat wij moeten erkennen dat we een zondig leven hebben zonder God. Maar het eerlijk erkennen dat we zondig zijn is geen excuus voor onze zonden, want dit zou eigenlijk maar een keer in ons leven moeten gebeuren.

En dat kunnen we lezen in vers 9. Want als wij onze zonde belijden, als wij onszelf in het licht manoeuvreren heeft dat twee gevolgen. Ten eerste wil God onze zonden vergeven. Want wij durven te erkennen dat er iets niet goed is. Wij durven ons nederig op te stellen voor God en God erkent dat door onze zonden weg te doen.

En dat heeft te maken met Wie God is. God is genadig, Hij doet niets liever dan onze zonden vergeven. God ziet een nederig hart en opent Zijn armen om niet meer over het verleden te praten, maar aan nieuwe toekomst te beginnen.

En dat is het tweede onderdeel van wat God doet in ons leven als wij onze zonden erkennen. Hij zal de zonden van ons afwassen. Hij zal ons reinigen van de zonden. En dit betekend meer dan het eerste punt. Dit is niet een vergeving van onze zonden dit is de verlossing van onze zonden.

Hij wil ons vrij zetten van de zonden die ons elke keer weer schuldig maakt. Hij wil ons verlossen van de dood in ons leven. Als wij durven te erkennen dat wij Zijn hulp nodig hebben voor een heilig leven, dan wil Hij de zonden uit ons leven wegnemen. Niet langer wordt ons leven meer geleidt door het kwaad, maar door het licht.

Maar dit schijnen we te zijn vergeten. De vergeving is genoeg voor ons, maar de verlossing willen we niet, want we willen blijven in de duisternis. En dat is precies waar het fout loopt. De gave die God ons geeft is een compleet pakket. Wij mogen compleet verlost worden van onze zonden als we in het licht gaan wandelen. Durven we dit aan? Willen wij een compleet verlost leven, waar Gods heiligheid en licht in ons leeft?

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.