Daily Archives: November 13, 2012

Op onze plaats gezet

Johannes 21 15 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Op onze plaats gezet